P.1
Ko definiše i sprovodi spoljnu politiku Srbije?

P.2
Da li Srbija ima Strategiju spoljne politike (dokument)?

P.3
Da li Narodna skupština kontroliše sprovođenje spoljne politike Srbije?

P.4
Kad dođu na vlast, da li stranke sprovode spoljnu politiku onako kako su obećavale?

P.5
Kakva treba da bude saradnja Srbije sa Rusijom?

P.6
Sa Evropskom unijom:

P.7
A sa SAD?

P.8
Sa Kinom?

P.9
Sa Turskom?

P.10
Države članice pokreta nesvrstanih su stare prijateljske države i potencijalno tržište. Da li treba da se dalje politički približavamo ovom pokretu?

P.11
Kako vidite odnos Srbije sa Hrvatskom?

P.12
Kako vidite odnos Srbije sa BiH?

P.13
Kako vidite odnos Srbije sa Crnom Gorom?

P.14
Kako vidite odnos Srbije sa Makedonijom?

P.15
Kako vidite odnos Srbije sa Albanijom?

P.16
Šta je Rusija za Srbiju?

P.17
Šta je EU za Srbiju?

P.18
Da li bi Srbija trebala da prati sve spoljno-političke odluke i stavove Evropske unije?

P.19
Kad rešimo pitanje Kosova, na koji god način – kome treba da se okrenemo?

Demografski podaci

P.20
Pol:

P.21
Godine starosti:

P.22
Dolazim iz:

P.23
Obrazovanje:

P.24
Imate li među političkim strankama neku koju simpatišete?